Ring oss 021 - 17 19 60

Säkerhet

Om brandklassning

För att kunna garantera dig som kund att en produkt ger ett säkert brandskydd, så testas och certifieras skåpen av oberoende testinstitiut.

Vid testning placeras skåpet i en ugn som är upphettad till 1000 graders värme, en extremtemperatur som överträffar värmen vid en normal brand. Under testet så mäter man innetemperaturen i skåpet som inte får överstiga 175 grader vid P-test (papper) alternativt 50 grader vid DIS-/Diskette-test (datamedia).
Testet görs i ett, på förhand begärt, antal minuter, 30, 60, 90 eller 120 minuter.
Vid ett godkänt test erhåller skåpet ett certifikat att testet är godkänt och skåpet får en brandklassning.

Brandklassningar papper: 30P, 60P, 90P eller 120P.
Brandklassningar datamedia: 60DIS, 120DIS, 60Diskette, 120Diskette eller UL 60 eller UL 120 minuter.
Det vanligast förekommande testet heter NT Fire 017 och utförs av Statens Provnings- och Forskningsinstitut i Borås.
Det finns två Europanormer för brandtester EN 15659 alternativt EN 1047-1.
UL är ett amerikanskt brandtest.Tillvägagångssättet vid alla dessa tester är detsamma. EN 1047-1 innefattar även ett falltest, dvs man släpper skåpet från 9 meters höjd och hettar upp det i ugnen igen med samma krav som tidigare.

Vid förvaring av brandfarliga vätskor i butik krävs skåp som är certifierade i Klass 1 enligt SP 2369. Denna certifiering garanterar att skåpet är en sluten enhet som förhindrar spridning av brand om olyckan är framme.

När du köper ett certifierat skåp kan du känna dig trygg med att du har en skyddad förvaring. I det sista fallet, förvaring av brandfarliga vätskor, är det till och med lagstiftat.

Om inbrottsklassning

Ett skåp med certifierat inbrottsskydd har testats och godkänts enligt på förhand angivna metoder. Det handlar, förenklat, om att man begår regelrätta inbrottsförsök i skåpet. Dom olika testmetoderna innefattar användning av varierande verktyg från enklare borrar och slipvektyg till avancerade värme-lansar för att ta sig igenom skåpets väggar. Allt sker under tidtagning och skåpet måste klara dom tidskrav som gäller för respektive test. Man studerar även de hemliga konstruktions-handlingarna för att se att konstruktionen av t.ex. regelsystemet uppfyller kravet för det aktuella testet.

Med ett certifierat skåp får du, förutom tryggheten i din förvaring, även möjlighet att, som företagare, försäkra innehållet i skåpet. Det må vara värdesaker, datorer, huvudnycklar eller kontanter.

SS3492 är ett svenskt inbrottstest av s.k. säkerhetsskåp. Detta test krävs av svenska försäkringsbolag för försäkring av t.ex. tobak, nycklar, datorer, mobiltelefoner, kameror mm.
EN 1143-1 är en Europanorm för värdeskåp, där skåp når olika nivåer, Grades. Skåp finns från Grade 0 upp till Grade 7. Ju högre Grade desto säkrare skåp och med ökande Grade stiger möjligheten att försäkra i skåpet. Värdeskåp krävs för förvaring av kontanter, klockor och guld. Det godkända kontantbeloppet i ett värdeskåp börjar vid 50000 kr och stiger sedan upp till miljonbelopp.
EN 1143-2 är en Europanorm för deponeringsskåp, där skåp når olika nivåer, Grades. Skåpets Grade påverkar möjligheten att försäkra kontanter. Ett deponeringsskåp har en deponeringsenhet som är manipuleringstestad, dvs man kan inte få upp denna och fiska upp pengar.
EN 14450 är en Europanorm för test av stöldskyddsskåp där skåpet kan uppnå nivå S1 eller det säkrare S2. Denna test väljs ofta när man vill skaffa ett bra skåp för hemmabruk.
Gemensamt för alla inbrottscertifierade skåp är att de skall vara försedda med godkända lås.